SOLGT

Skovejendom 13 ha uden bygninger - Randers NV

Rejstrupvej 60, 8920 Randers NV

Rejstrupvej er en mindre skovejendom uden bygninger på 13 ha, beliggende som en del af Rejstrup Plantage ved Sønderbæk vest for Randers.

Skoven er beliggende i et kuperet terræn med en varieret jordbund, hvor de fleste træarter trives fint. Bevoksningerne består overvejende af nåletræer (lærk, rødgran, grandis og douglasgran) samt partier af løvtræ (eg og birk). Den aldersmæssige sammensætning er karakteriseret ved en stor andel ældre nåletræ, som danner en skærm, hvorunder der mange steder er etableret naturforyngelse af næste generation i god vækst. Skoven fremstår velpasset med etablerede spor, der gør det muligt at færdes rundt i skoven.

Der er en god bestand af både dåvildt, råvildt og øvrige almindeligt forekommende arter i denne frodige skov. Den jagtinteresserede ejer vil derfor utvivlsomt kunne få megen glæde af at sidde på afstand for at observere og måske tage et stykke vildt med hjem til fryseren.
Et dejligt sted, hvor man kan nyde roen og arbejdet med sin egen skov.

Ejendommen er noteret som landbrug og kan derfor kun erhverves til sammenlægning med anden landbrugsejendom eller sammenlægges med naboparcellen sag nr. 11597. Forhør nærmere herom ved Landbrugsmæglerne.
Sælg din ejendom

Jesper Madsen

Ejendomsmægler og skov- og landskabsingeniør

jm@landbrugsmaeglerne.dk

20 60 30 97