Ejendomme søges

Vi får løbende henvendelser fra mange forskellige potentielle købere til forskellige ejendomstyper. Her er beskrevet nogle af de ejendomme, som efterspørges.

I vores køberkartotek er der købere til mange andre ejendomme.

Kontakt os for at drøfte mulighederne for salg af netop din ejendom.

Produktionsejendomme

Planteavl/jord.

Til kapitalstærke udenlandske og danske investorer søges planteavlsejendomme og jordarealer på 100 ha. og opefter. Der foretrækkes god bonitet og god arrondering. Der vil i mange tilfælde være behov for at anvise forpagter til arealerne for en længere årrække (5-10 år).

Skov- og naturejendomme

Skoveejendomme

I det Midtjyske område eller på Djursland søges til investor, en større skovejendom (200 – 400 ha) med god jagt og særligt på kronvildt.

Produktionsejendomme

Svineproduktion

Smågriseproduktionsejendom med 1000 søer eller mere søges i Østjylland. Der er krav om, at anlægget skal være rationelt og velfungerende. Gerne med en del jord, men det er ikke et krav.

Landbrugsmæglerne har 50 års erfaring, og vi sælger ejendomme i hele Danmark, både produktions-, skov- og naturejendomme samt lyst- og liebhaverejendomme. Du kan forvente, at vi drøfter dine muligheder og evt. udfordringer for at opnå det bedst mulige resultat for digd da vi er uafhængige af banker og landboorganisationer, og varetager kun dine interesser. Vi rådgiver dig i hele salgsforløbet såvel før, under og efter salget af din ejendom.

Bestil en uforpligtende salgsvurdering