For investorer

Dine muligheder som investor

Dansk lovgivning giver mulighed for at danske og udenlandske investorer kan investere i dansk landbrug. Der er således ingen begrænsninger i landbrugsloven i Danmark i forhold til en investor.

Incitamentet for en investering i dansk landbrug er at dette er en relativt værdisikker investering og med mulighed for en fremtidig konjunkturgevinst.

Hvis du overveje at placere midler i danske landbrugsejendomme, kan vi være dit professionelle bindeled, da vi har en dyb ekspertise og stort netværk indenfor branchen, da vi har solgt landbrug i Danmark siden 1970

Vi sørger for at du får belyst ejendommenes fremtidige økonomi og muligheder, og medvirker således til at danne et godt beslutningsgrundlag for dig.

Vi oplever allerede at både danske og udenlandske investorer viser interesse for at købe landbrug i Danmark, og vi har kontakt til mange af disse investorer.

Qua vores store netværk er vi i stand til at samle flere ejendomme i et bestemt område, således at vi er i stand til at imødekomme forskellige investorers ønsker med hensyn til investeringens størrelse.

Mød Landbrugsmæglerne

Vi er specialister i salg af landbrug og skov i hele Danmark