Udvalgte links

Vi har her samlet en række links til hjemmesider, som kan være relevante at besøge
i forbindelse med køb og salg af landbrugsejendomme

 

 Arealinfo - http://arealinformation.miljoeportal.dk/distribution/

• Landbrug og Fødevarer - http://www.lf.dk/

• Ejendomsdata, OIS - https://www.ois.dk/

• Miljø og Fødevarerministeriet - https://www.ois.dk/

• Slots og Kulturstyrelsen - https://slks.dk/forside/

 Skat, vurdering - http://www.vurdering.skat.dk/borger/ejendomsvurdering/Soeg2.do

 Tingbogen - https://www.tinglysning.dk/tinglysning/welcome.xhtml

• Lokalplaner, fredninger mv. - https://sdfekort.dk/spatialmap?

 Energimærkning - https://boligejer.dk/energimaerkepris

 DLR - http://www.dlr.dk/forside

 Mit Virk - https://indberet.virk.dk/

• Vækstfonden - https://vf.dk/landbrug/

Hvis du overvejer at sælge, så er Landbrugsmæglerne et godt valg. Vi er uafhængige og varetager derfor kun dine interesser ved salg.

Se mere om Landbrugsmæglerne
Tilmeld køberkartotek