SOLGT

Skovejendom 116 ha - Viborg

Finderupvej 62, 8800 Viborg

Liseborg Plantage er en selvstændig skovejendom på 116 ha beliggende vest for Viborg. På ejendommen findes en ældre bolig beliggende i lysning i skoven.

Skoven ligger i et jævnt til let kuperet terræn, som en del af de store skove omkring Viborg. Bevoksningerne består hovedsageligt af ældre og mellemaldrende gran, men også af en del arealer med yngre løvtræ.

Denne ejendom udmærker sig specielt ved en stor opsparet vedmasse i de mellemaldrene granbevoksninger, der i de kommende år vil præstere en stor tilvækst.

Liseborg Plantage byder på en god og alsidig jagt på de almindeligt forekommende arter såsom råvildt, ræv, hare og skovsneppe.

Denne store skovejendom vil i de kommende år kunne akkumulere en betragtelig vedmasse genereret igennem stor tilvækst i stabile bevoksninger. Samtidigt vil en ny ejer gennem nøje planlægning have mulighed for at sætte sit eget præg på det fremtidige skovbillede.

Der er dermed tale om en attraktiv investering med gode fremtidsperspektiver.
Sælg din ejendom

Jesper Madsen

Ejendomsmægler og skov- og landskabsingeniør

jm@landbrugsmaeglerne.dk

20 60 30 97