SOLGT

Skovejendom 37 ha uden bygninger - Glesborg

Emmelevvej 3, 8585 Glesborg

Tullehøj Skov er en selvstændig skovejendom på 37 ha uden bygninger, beliggende på det nordlige Djursland nordvest for Grenå.

Skoven ligger i et let kuperet landskab, med både skove og agerjorder. Skoven fremstår med en jævn aldersklasse-fordeling, med en overvægt af mellemaldrene bevoksninger, af løv- og nåletræ. Der er mange steder anvendt stabile nåletræarter som skovfyr og østrigskfyr, men samtidig finder man også fine løvtræspartier med blandt andet eg og lind.

Her er der skabt en fin variation af både løv- og nåleskov, som til fulde tilgodeser kravene om både naturskønhed og langsigtet økonomi. Skoven er anlagt med brede skovbryn og bælter af løvtræ, der vil virke som et skelet, der kan skærme nåletræsbevoksningerne mod vind og vejr.

Skoven indeholder både hurtigt voksende nåletræ til vedproduktion og samtidigt også afdelinger med nobilis- og nordmannsgran til klippegrøntproduktion. Der kan derfor kalkuleres med en ikke ubetydelig indtægt til skovens drift i årene fremover.

Den gode jagt på ejendommen er særligt kendetegnet ved Djurslands stærke bestand af kronvildt og dåvildt, der ganske ofte står her i Tullehøj skov.

Skoven fremstår i dag velpasset og med et relativt begrænset publikumspres.

Tullehøj Skov ligger i skel til Horsballegård Skov, der også kan erhverves igennem Landbrugsmæglerne.
Sælg din ejendom

Jesper Madsen

Ejendomsmægler og skov- og landskabsingeniør

jm@landbrugsmaeglerne.dk

20 60 30 97