Sommerhilsen fra Landbrugsmæglerne

Hermed en sommerhilsen til alle vore kunder og samarbejdspartnere sammen med vore betragtninger omkring det aktuelle ejendomsmarked.

Landbrugsmæglerne glæder sig over at være kommet godt fra land med Christian Schulin-Zeuthen ved roret. Vi har oplevet en stor aktivitet i markedet og omsat en del ejendomme, heraf også en del ved diskret salg. 

Trods krisen i Ukraine, stigende inflation og rente oplever vi pt. stadig, at uroen i aktiemarkederne tilskynder til at søge en sikker havn i fast ejendom. Udsigten til stigende kornpriser øger pt. efterspørgslen på landbrugsjord.

Markedet set fra vores bord:

Diskret salg

Vi har i de senere år solgt ganske mange ejendomme helt uden annoncering. Lægger du vægt på, at dit salg foregår helt diskret, kan vi også klare det.


Planteavl

Vi oplever generelt en god efterspørgsel på jord i langt de fleste områder og vi tester stadig priser af i markedet i stigende niveauer. Det er såvel de eksisterende landmænd samt investorer der køber. Bonitet og arrondering er stadig væsentlige faktorer der har indflydelse på den ha. pris der kan opnås på de enkelte jordlodder.


Ejendomme med animalsk produktion

Kvægbruget oplever særdeles gode afregningspriser, hvilket giver en god basis for udviklingsmuligheder, trods omkostningssiden også er stigende pt. Mange har stadig input faktorerne i produktionen til ”gamle priser” hvilket giver en særdeles god likviditet pt. Vi oplever således en pæn efterspørgsel efter ejendomme fra denne side, især ejendomme med god logistik og med en beliggenhed der giver fremtidige gode muligheder for produktion.

Mht. svineproduktion  har mange fokus på selvforsyning og risikoafdækning. Vi oplever stadig, at de professionelle svineproducenter tænker langsigtet ved køb.

Skovejendomme

Udbuddet af skovejendomme er i øjeblikket generelt meget begrænset og interessen for gode skovejendomme med jagt og herlighed er stadig usvækket. Prisudviklingen for råvarer på verdensmarkedet forventes at fortsætte i opadgående retning i den kommende tid. Denne trend vil formentlig også gavne priserne på danske skovprodukter, både rundtræ og energitræ.


Lyst/liebhaverejendomme

Vi oplever stadig god efterspørgsel efter lystejendomme, trods stigende rente og energipriser. Mange køberes fokus ligger på mulighederne for selvforsyning og husdyrhold og ikke mindst nærheden til skole og dagtilbud.


Vil du sælge din ejendom - så bestil en uforpligtende salgsvurdering