Præstepar vil skabe et paradis på jord

Jørgen Kappel Hansen og Margaret Hammer købte for to år siden en skovejendom og er taknemmelige for den indsats, som mægler og skovfoged Jesper Madsen fra Landbrugsmæglerne ydede.

 

Skov skal benyttes og beskyttes. Det er meget kort udgangspunktet for ægteparret Jørgen Kappel Hansen og Margaret Hammer, som har taget fat på den store opgave, det er at udvikle skoven på den skovejendom nordvest for Billund, som de købte for to år siden med skovfoged Jesper Madsen fra Landbrugsmæglerne i Vejle som mægler.

De går ind for biodiversitet, men samtidig lægger de vægt på produktion. Så de forandrer skoven på ejendommen. Det er Jørgen Kappel Hansen, som har lavet en forvaltningsplan for ejendommen. Den er både enkel og omfattende på samme tid. Der er ikke mange hjørner og gemmesteder i skoven, hvor de ikke tager affære. Det handler om at udtynde, det handler om at fælde træer og plante nye, og det handler om at naturgenoprette. Der er tale om et arbejde, hvor mange af resultaterne først vil vise sig om mange år, men det tager de med ophøjet ro. Så må næste generation høste af indsatsen. ”Vi arbejder med skoven, og vi passer skoven – det er rettidig omhu. I den forbindelse har vi haft enorm glæde af skovfoged Jesper Madsen fra Landbrugsmæglerne både fagligt og socialt. Han fandt denne ejendom til os, og vi var ikke i tvivl. da vi så den,” fortæller ægteparret.

Har haft skov i USA og ved Bording

Jørgen Kappel Hansen er opvokset med skov på den jyske vestkyst og arbejdede tidligt i livet med at rydde, fælde og plante. Sammen med Margaret Hammer, som er født og opvokset i Wisconsin i USA, har de arbejdet med skov både i USA og tæt ved Bording. Disse skove er nu solgt, og til gengæld sætter parret alt ind på at forbedre forholdene på den nye ejendom. ”Jeg kender til skove fra Wisconsin, hvor jeg er født, og det er spændende nu at opleve og lære om danske skove. Derfor deltager jeg i alle arrangementer i Dansk Skovforening. Det er en gave, at Jørgen både er naturmenneske og interesserer sig for kunst og litteratur, så vi har meget at være fælles om,” siger Margaret Hammer.

Flyttede til Danmark

Parret er præsteuddannet i USA og har arbejdet i flere delstater på den anden side af Atlanten samt i Canada. Da de flyttede til Danmark, gik turen til Starup ved Haderslev, hvor Jørgen Kappel Hansen var sognepræst i Sønder Starup, og Margaret Hammer præst i Domkirken. I dag er begge pensionerede og kan bruge meget af deres tid på at skabe et skov-paradis i det midtjyske. ”Udgangspunktet i vores forvaltningsplan er, at vi vil skabe et godt sted for flora, fauna og for mennesker. Vi vil bevare, beskytte og benytte,” siger Jørgen Kappel Hansen.
”Det med at benytte er væsentligt, for vi har også skov for at lave hugst og sælge træ og flis. Især i det sidste år har priserne været gode, og det er væsentligt, at økonomien er på plads,” siger han.

Urørt skov – nej tak

Parret tager stor afstand fra begrebet urørt skov. ”Tænk, at man ødelægger sunde træer. Urørt skov er jo falsk varebetegnelse,” siger Margaret Hammer. ”Jeg var på besøg i en statsskov ved Aabenraa, hvor der stod de flotteste Douglas-grantræer. Jeg havde læst om en kvinde, som ville bygge et hus af træ, og det skulle være dansk træ. De kunne have tjent en formue på at sælge disse træer, men nej, de skulle gå til grunde i urørt skov,” fortæller Jørgen Kappel Hansen. De skulle gå til grunde, også selv om biller og andre insekter slet ikke interesser sig for den træart, som oprindeligt er fra den amerikanske vestkyst. Så Douglas-træer bliver ikke hjemsted for biller, som til gengæld er vilde med andre træer så som egetræer,” siger han.

Skal sikre fredskovspligt

En af opgaverne er at konvertere ejendom fra landbrugspligt til fredskovspligt, så der ikke længere er bopælspligt. Derfor skal de inden juni 2023 være færdige med at etablere skov på tre hektar græsarealer tæt ved stuehuset. Derudover går en stor del af arbejdet ud på at tynde ud og skabe lys til bundvegetationen, så de tilbageblevne træer kan udvikle sig. De leverer flis til varmeværker, de producerer brænde, og de producerer træ til bygningsindustrien samt egekævler, som kan skæres op til planteborde.

Desuden skyder de kronvildt, som breder sig i området og ødelægger barken på træerne. En del af kødet spiser de selv, men noget af det sælges til konsum: ”Det skaber beskæftigelse lokalt, og det er vi stolte af. Desuden giver det indtægter, ligesom ejendommen bliver mere værd, når den skal sælges. Vi øger værdien med vores arbejde, og det er vi glade for,” siger Jørgen Kappel Hansen.
Han er også stolt af at have et helt specielt egekrat på ejendommen: ”Vi mødte en lokal skovmand, som fortalte, at det er en del af oprindelig eg i Danmark. Det giver jo en helt anden dimension, når vi forvalter, hvad der svarer til Guldhornene. Så vi har fjernet nåletræer og skal fjerne bøgetræer fra krattet, så der bliver mere lys til det oprindelige krat. Vi gør det for egne midler og på eget initiativ. Kulturarven kaster måske ikke så mange penge af sig, men derimod megen glæde,” siger Jørgen Kappel Hansen. ”Vi vil gerne dyrke tømmer, og derfor har vi plantet sitka-gran. Vi har masser af biodiversitet på ejendommen med mange forskellige træer. Nogle ligger ned og er halvrådne, mens andre bruges til produktionstræ,” fortæller Margaret Hammer.

"I de sidste fem år er forbruget af dansk træ herhjemme faldet fra 33 til 20 procent af det samlede forbrug. Men det er da i vores alles interesse at bevare træproduktionen,” siger Jørgen Kappel Hansen

Jørgen Kappel Hansen og Margaret Hammer

  • Jørgen Kappel Hansen og Margaret Hammer (født i Wisconsin, USA) tog begge uddannelsen som teolog ved det Luther North-Western Theological Seminary i Minnesota USA

  • Virkede i staterne Wisconsin og Washington og i den canadiske provins British Columbia

  • Fra 1997 præstepar ved Sønder Starup Kirke i Haderslev samt Domsognet i Haderslev

  • Tidligere medlem af bestyrelsen i Dansk SkovforeningMargaret Hammer & Jørgen Kappel Hansen.


SKAL VI HOLDE DIG ORIENTERET?