Øget interesse for jagt og natur

Der har gennem en længere årrække været en bevægelse væk fra landet og til bosætning i de større bysamfund.

Befolkningen har så at sige trukket sig længere og længere væk fra det oprindelige landbrugssamfund, som Danmark var blot for 40-50 år siden. 

Forståelsen for oprindelsen af vores basale fødevarer er gået fra at være noget, man hentede på bestemte årstider i mark og have, til et fantastisk og konstant udbud i supermarkedernes kølediske året rundt,“ siger Jesper Madsen fra Landbrugsmæglerne, der ud over at være ejendomsmægler er skovfoged.

I medierne, og særligt på TV, er det programmer i primetime, såsom Nak og Æd, Bonderøven med flere, der trækker mange seere. Det er programmer, der viser meget enkelt og i langsomt tempo, hvordan kød og andre fødevarer tilvejebringes både ved jagt og i landbrugssammenhæng.

„Måske i kraft af denne type udsendelser, og en generelt
øget interesse for oplevelser i naturen og brugen af de naturgivne ressourcer, som findes derude, er der et øget behov for at finde nye måder at bruge vores natur på. Det kan blandt andet ses på efterspørgslen på overnatninger på shelterpladser, hvor der kan laves mad over bål og overnattes under primitive forhold.

Udflugter med indsamling af svampe og andre spiselige emner, med efterfølgende tilberedning under kyndig vejledning af naturvejledere, er andre eksempler på arrangementer, der trækker mange deltagere,“ lyder det fra Jesper Madsen.

Læse hele artiklen her


Få en helt uforpligtende og vejledende snak med en af vores erfarne mæglere om, hvordan du opnår det mest optimale salg. Vi har en bred kontaktflade til mange potentielle købere og mere end 50 års erfaring med salg af landbrugsejendomme i Danmark

Bestil Salgsvurdering