Lav rente giver god efterspørgsel på store ejendomme

„Planteavlsejendomme er den type produktionslandbrug, der er størst efterspørgsel efter, hvis der vel at mærke er jord nok; det vil sige mindst 100 hektar jord af god bonitet. Jordprisernes stabilitet giver også disse ejendomme de mindste prisudsving.‟ Sådan vurderes markedssituationen af direktør Svend-Åge Bruun, Landbrugsmæglerne.

For investorer er det i dag svært at finde placeringsmuligheder, hvor de kan opnå en god forrentning af kapitalen, og derfor ser mange det som et godt alternativ at investere i landbrugsjord, hvis de for eksempel kan få forrentet deres kapital med 2,5-3 procent.

Der er en bred vifte af investorer, der er interesserede i at investere i landbruget. Det spænder fra udenlandske forsikringskoncerner til danske familier, som ønsker at overføre en del af formuen til næste generation via reglerne om succession,“ forklarer Svend-Åge Bruun.

„De danske jordpriser er i forhold til vores nabolande relativt lave, og de udenlandske investorer anser Danmark som en ”sikker havn”.

Derfor forventer jeg, at der fremover vil komme flere udenlandske investorer,“ tilføjer han. For investorerne er prisniveauet ifølge Svend-Åge Bruun i høj grad bestemt af den forpagtningspris, som kan opnås, plus en eventuel jagtleje.

Læs hele artiklen her