Landbrugsmæglerne har fået ny ledelse

Mægler Christian Schulin-Zeuthen er nye indehaver efter Svend-Åge Bruun, og hans første 300 dage har været præget af travlhed og mange handler og vurderinger.

 

Det går rigtig godt for Landbrugsmæglerne med kontor i Vejle. Sådan lyder meldingen fra ejendomsmægler og indehaver af Landbrugsmæglerne, Christian Schulin-Zeuthen, som i denne tid kan markere, at det er 300 dage siden, han overtog den daglige ledelse af virksomheden. Stille og roligt er han gledet ind i rollen som indehaver og leder i en tid, hvor der har været travlhed med køb og salg af ejendomme samt vurderinger og øvrige ydelser. “Der er ganske god efterspørgsel i markedet, og vi forventer helt klart, at vi i den nærmeste fremtid fortsætter med at sælge mange landbrugsejendomme,” siger Christian Schulin-Zeuthen. Han konstaterer, at han er kommet i gang som leder og indehaver i en periode, hvor der er købere i markedet og dermed gode muligheder for at opnå en god pris for sin ejendom og samtidig er der rigtig mange opgaver at tage fat i, i virksomheden.

Efterspørgsel på jord

Trods lidt usikre betingelser i skyggen af krigen i Ukraine kan han glæde sig over en god start og en fin modtagelse blandt landmændene. ”Vi oplever generelt særdeles god efterspørgsel på jord i langt de fleste områder blandt de mange dygtige eksisterende landmænd, som gerne tager del i strukturudviklingen i landbruget samt investorer. Beliggenhed, bonitet og arrondering er stadig de væsentlige faktorer, der har indflydelse på ejendomspriserne,” siger han. Kvægbruget oplever fortsat særdeles gode afregningspriser, hvilket giver en god basis for udviklingsmuligheder, selv om omkostningerne stiger. Der er pæn efterspørgsel på kvægejendomme med god logistik og en beliggenhed, der giver fremtidige gode muligheder for produktion. Til gengæld halter bytteforholdet desværre stadig for svineproduktionen, men de professionelle svineproducenter tænker stadig mere langsigtet ved køb, oplyser han. Skovejendomme er populære, og markedet er præget af et begrænset udbud. Skovene ses af mange som en relativ sikker ”havn”, og interessen for gode skovejendomme med jagt og herlighed er stadig usvækket.

Flere med i ledelsen

Landbrugsmæglerne er Danmarks uafhængige professionelle landbrugsmægler, som er specialiseret i salg og rådgivning inden for salg af danske land- og skovbrug. Siden Laurits Jensen etablerede virksomheden i 1970, har der været flere mæglere
med i ejerkredsen, herunder Erling Bøndergaard, Jens Vestergaard og Svend-Åge Bruun. Nu er mægler Christian Schulin-Zeuthen i spidsen for virksomheden efter at have beskæftiget sig med vurdering og salg af landbrug i mere end ti år. ”Det har været et stort skridt for mig personligt at blive selvstændig. Jeg vægter min familie meget højt. Mine børn er efterhånden halvstore og er kommet godt i vej, så jeg behøver ikke altid helt at se så meget på klokken,” siger Christian Schulin-Zeuthen. ”Administration og ledelse er nye opgaver, jeg har skullet varetage, men det har faldet mig forholdsvist naturligt, og jeg har fået fantastisk opbakning og støtte fra hele medarbejderstaben. Det er en fantastisk medarbejderstab med personligheder som er fyldt med viden, virkelyst, godt humør og gåpåmod. Hos os har vi en meget flad struktur med høj grad af frihed under ansvar. Den form for værdibaseret ledelse falder i god tråd med min menneske-opfattelse. Medarbejderne har mulighed for stor indflydelse og at præge og planlægge hverdagen. Mine tiltag som leder stiler jeg efter at basere på at lytte og dialog,” siger Christian Schulin-Zeuthen.

Resultaterne tæller

”Vi driver en virksomhed med fokus på at være specialiseret i hele processen omkring salg og rådgivning inden for skov- og landbrug, uafhængige og professionelle,” fortæller Christian Schulin-Zeuthen.

”Det er resultaterne, som tæller. Vores 50 år i branchen har givet os et stort netværk, ikke blot i Danmark, men også blandt andet i Holland og Tyskland, og vi vil sikre, at vi også i fremtiden er den foretrukne mægler for mange danske landmænd, når de ønsker en vurdering og/eller at sælge deres ejendom,” siger Christian Schulin-Zeuthen.

Fakta

Christian Schulin-Zeuthen er uddannet landmand, ejendomsmægler, regnskabsteknolog og HD1. Startede som nyuddannet hos Landbrugsmæglerne. Han har desuden været ansvarlig for landbrugets lederuddannelse på Asmildkloster Landbrugsskole samt lektor på Vejlby som underviser i etableringsfag, økonomi og ledelse/strategi. Christian har således et stort netværk både i sælger-og købersegmentet og har beskæftiget sig med vurdering og salg af landbrug i mere end 10 år


Christian Schulin-Zeuthen

Svend-Åge Bruun fortsætter

Godt nok er Svend-Åge Bruun ikke længere indehaver af landbrugsmæglerne efter overdragelsen til Christian Schulin-Zeuthen. Men han er stadig ansat i virksomheden og still going-strong, og det regner han med at blive ved med at være i de kommende år. Svend-Åge Bruun er ejendomsmægler, valuar og cand.agro. Han har tidligere været ansat ved Mejerikontoret og Landskontoret og har desuden været ejendomskonsulent og centerleder inden for landboorganisationerne. Har beskæftiget sig salg af
landbrug i mere end 25 år og driver et landbrug ved Vejle. Mæglerteamet består desuden af Jens Vestergaard, Jesper Madsen, Erling Bøndergaard, Anton Mikkelsen og Henry Christensen. Derudover har virksomheden et særdeles dygtigt team på kontoret bestående af advokat-sekretærerne Jette Holt og Annette Birkkjær Koopmann samt Tina Jensen, som er sagsbehandler og bogholder.

 

Mød Landbrugsmæglerne

Mød hele teamet