Generationsgården Lyngbygård kigger mod fremtiden

Fire generationer af familien Bønløkke har driftet Lyngbygård Gods siden 1945 – et moderne familieejet landbrug med en helt unik beliggenhed. I 2019 faldt det seneste generationsskifte på plads, og det er et generationsskifte præget af grøn omstilling.

Det er Poul Jakob Bønløkke, der som fjerde generation står på ejerskabet i dag, men selvom en ny generation er flyttet ind, er den ældre ikke flyttet ud, og Poul Jakobs forældre er stadig en stor og aktiv del af driften i dag. Generationsskiftet startede i 2009, hvor Poul Jakob overtog halvdelen af virksomheden. I 2014 fik han driftsansvaret og overtog dermed alle forpligtelser, og i 2019 overtog han den resterende del og har nu det fulde ejerskab.

Et driftigt landbrug med planteavl
Fra Lyngbygård drives samlet ca. 1.200 hektar agerjord fordelt på arealer omkring godset, en ejendom i Låsby og nogle forpagtninger. Driften består hovedsageligt af konventionel planteavl af bl.a. hvede, byg, vårbyg, hestebønner og raps, mens specialet ligger i fremavlskorn og frøavl. Derudover drifter de skov og naturarealer og udlejer jord til både golfbane, forsøgsstationer, hestefolde, hundetræning og VE-anlæg*.

Land til mere Det bemærkelsesværdige ved Lyngbygård er antallet af formål, jorden har. Med stor interesse i at dele arealerne, er godset blevet genstand for rigtig mange besøgende i løbet
af en arbejdsuge: 

"Vi har et stort ønske om at dele de arealer, vi har, med andre. For os giver det mening ikke blot at råde over landet,
men også bruge det til noget, der kan komme flere til gode.
Vi har den store fordel, at vi ligger meget bynært med postnummer i Brabrand, ikke langt fra Aarhus, og det skaber
muligheder for de virksomheder, der er placeret der,” fortæller Poul Jakob Bønløkke og fortsætter:

”Vi nyder de mange besøgende, der kan bruge jorden til
forskellige formål. Ved at udleje til forsøgsstationer og forskning kommer vi tæt på udviklingen, så for os er det også en
stor fordel. Samtidig giver det virksomheden et spændende
forretningsben.”

Ønsket om en grønnere fremtid
Som landmand i dag skal du ofte forholde dig til nye vilkår. Flere og flere krav rammesætter hverdagen for landbruget, som er pålagt at tage del i den grønne omstilling, og det har Poul Jakob Bønløkke også taget stilling til:

”Det har været en øvelse at få et overblik over, hvor bæredygtig en drift vi har i dag, og hvordan vi i fremtiden kan gøre det endnu mere bæredygtigt indenfor rammerne for ESG* – men her er vi enige om, at det er en spændende omstilling, som vi naturligvis ønsker at bidrage til, og som vi allerede i dag arbejder aktivt på,” fortæller han begejstret og fortsætter:

”Der skal dog ikke herske nogen tvivl om, at det også er et økonomisk spørgsmål, da det trods alt er den, der skal bære omstillingen. Det skal gøres attraktivt at investere i bæredygtighed."

Et stærkt og grønt samarbejde
Poul Jakob Bønløkke er aktivt bestyrelsesmedlem i flere foreninger indenfor landbrug, fordi han ønsker at være med til at sætte retningen for, hvor dansk landbrug skal bevæge sig hen:

”Når jeg ser den store teknologiske udvikling på dyrkemetoder, biogasanlæg og græsprotein, vi har opnået i dag, er jeg slet ikke i tvivl om, at landbruget fortsat kommer til at stå for meget af omstillingen, både på fødevaredelen, men også på energidelen. Der venter mange spændende opgaver, men vi er selvfølgelig også spændte på, hvilke krav og rammevilkår der fremsættes, og økonomien bliver afgørende for, om vi har ressourcer til at flytte os,” fortæller Poul Jakob Bønløkke og afslutter:

”Vi har de sidste par år bidraget til de kollektive virkemidler ved at etablere to minivådområder, og vi er gået aktivt ind i et klima- og lavbundsprojekt sammen med Aarhus Kommune og andre lodsejere. Det er vigtigt, at vi tager et samfundsansvar for at komme i mål med den grønne omstilling, samtidig med at vi bidrager til forsyningssikkerheden af fødevarer og energi."

 

Om Lyngbygård Gods:

  • Lyngbygård Gods er et familiejet landbrug med planteavl som primære drift på de i alt 1.200 hektar jord.
  • Godset har været ejet af samme familie siden 1945, og i dag er det fjerde generation, der drifter det.
  • Ønsker du at se mere om, hvad der sker på Lyngbygård, kan du følge dem på Facebook.


*ESG står for Environmental, Social Governance
*VE-anlæg såsom solceller og vindmøller.