Blæksprutter i maskinrummet

Tre medarbejdere hos Landbrugsmæglerne sørger for, at de helt grundlæggende opgaver bliver løst til glæde for kolleger og kunder.

Ingen virksomhed kan klare sig uden et velfungerende maskinrum, hvor en stor del af det helt basale arbejde udføres. Det gælder også ejendomsmæglerselskabet Landbrugsmæglerne med domicil i Vejle. Her rummer et stort, lyst kontorlokale centralt i bygningen de arbejdspladser, hvorfra en stor del af det grundlæggende papirarbejde udføres. Her tager alle sager deres begyndelse, og det er faktisk også her, de afsluttes. Det sker med udgangspunkt i, at så meget arbejde som muligt udføres inden for rammerne af Landbrugsmæglerne – så der er styr på udførelsen og kvaliteten af arbejdet. To medarbejdere på kontoret, Jette Holt og Annette Birkkjær Koopmann, er uddannede advokatsekretærer, mens Tina Jensen er revisionsassistent og sekretær med ansvar for bl.a. økonomi og markedsføring.

Alle tre lægger vægt på ordentlighed og omhyggelighed: ”Vi er i handler på sælgerens side, og tingene skal være i orden. Det handler om ansvar, og det handler om, at intet må mangle,” siger Jette Holt.

Blæksprutte-job

”Vi opretter en sag, indhenter dokumenter, laver salgsmateriale, henter ejendomsdata og kortmateriale samt andre oplysninger i registre og tingbøger. Vi tjekker oplysningerne og undersøger f.eks., om der er servitutter på ejendommen, der kan give problemer i forbindelse med tinglysningen. Det er på alle måder et blæksprutte-job,” siger Tina Jensen. ”Vi har nogle faste procedurer og rutiner i arbejdet med at hente data, og det er gode værktøjer i dagligdagen,” tilføjer Jette Holt.

Ofte mere kompliceret

”Ikke to handler er ens, når vi har med landbrugsejendomme at gøre. Det kan være en ganske almindelig standardejendom, men ofte er det langt mere kompliceret. Det giver udfordringer i arbejdsdagen, og det har jeg det fint med,” fortæller Anette Birkkjær Koopmann.

”Jeg har arbejdet som advokatsekretær med helt almindelige ejendomshandler, og det har været fint, men også noget rutinepræget. Her i landbrugsmæglerbranchen er det anderledes,” forklarer hun.

”Når en købsaftale er underskrevet, tager vi over igen og kontakter banker, advokater og får udført al det praktiske i forbindelse med afslutning af en handel,” fortæller hun.

Klarer meget selv

”At vi har en berigtigelsesafdeling betyder, at vi kan klare mange af opgaverne her i huset. Vi udarbejder og tinglyser f.eks. både pantebreve og servitutter. Vi tilbyder også køberrådgivning samt udarbejdelse af købsaftaler, hvor parterne selv har fundet hinanden.”

”I rigtig mange handler har vi med udstykningssager at gøre, som involverer landinspektører. Vi har haft sager, hvor otte forskellige deler en ejendom, og så gælder det om at holde styr på trådene,” tilføjer Jette Holt.

Forklarer om landbrug

Centralt i kontoret sidder Tina Jensen, som er sagsbehandler og bogholder. Hun har som den eneste en landbrugsbaggrund, idet hun i mange år var medejer af en større bedrift og styrede regnskaber og administration på fuld tid. I dag er det hende, de andre spørger, når begreber fra landbrugets verden skal forklares:

”Jeg har derfra en allround viden til at kunne svare på mere fagligt tekniske spørgsmål,” siger Tina Jensen, som også styrer virksomhedens markedsføring, hvor de sociale medier spiller en større og større rolle

Mød Landbrugsmæglerne

Mød hele teamet

SKAL VI HOLDE DIG ORIENTERET?