SOLGT

Mælkeproduktion

Vongevej 61, 7300 Jelling

Ågårdslund beliggende ved Jelling mellem Ådal og Sandvad har et samlet jordtilliggende på 67,2 ha, med en mælkeproduktion baseret på en godkendelse og kapacitet til 140 Holdsteinkøer + opdræt.

Jorden ligger godt samlet omkring bygningerne på ejendommen, er særdeles velarronderet med en bonitet på 4-5. Det samlede dyrkbare areal er ca. 61 ha.

Driftsbygningerne udgør ca. 2.740 m2 staldbygninger bl.a. med stald fra 2004 med 135 pladser, luft i kip, 3-rækket med foderbord i midten. Der er to De Laval malkerobotter (leaset) fra 2020.

Til ejendommen hører en rigtig god moderniseret bolig på 264 m2.

Ejendommen kan overtages i fuld drift eller hvor sælger afvikler besætningen efter nærmere aftale.
Sælg din ejendom

Christian Schulin-Zeuthen

Indehaver, ejendomsmægler, HD, RT

csz@landbrugsmaeglerne.dk

40 57 51 07