SOLGT

Landbrugsjord - Christiansfeld

Vojumvej 7, 6070 Christiansfeld

Steppinggårds landbrugsareal - et samlet areal på 123 ha udbydes hermed til salg.

Jorden ligger fint samlet i en enhed og der er et samlet arealtilskudsberettiget areal på ca. 119,26 ha - heraf er 106 ha. agerjord og ca. 13 ha vedvarende græs/brakareal.

Jordens bonitet er varierende jb. 3-6.
Sælg din ejendom

Svend-Åge Bruun

Ejendomsmægler, valuar og cand.agro

sab@landbrugsmaeglerne.dk

40 13 62 03