SOLGT

Jagt- skovejendom - Give

Vejlevej 239, 7323 Give

Ejendommen er en velbeliggende jagt- og skovejendom på 11,3 ha, hvoraf 3,5 ha er fredskov.

Fredskovarealet er indenfor de seneste år nyplantet. Herudover er et mindre areal med nobilis til klipning, mens det resterende areal er natur med dels plantninger, dels lysåbne arealer.

På ejendommen er der en god jagt med bl. a. råvildt, og jagten er fri fra overtagelsen.

Ejendommen er beliggende nord for Give og ligger i et område hvor større og mindre skov-/naturarealer og landbrugsdrift er flettet ind i hinanden.

Ejendommen kan frit erhverves af alle.
Sælg din ejendom

Erling Bøndergaard

Ejendomsmægler, valuar og cand.agro

erb@landbrugsmaeglerne.dk

20 25 33 83