SOLGT

Planteavl - Horsens

Uthvej 39, 8700 Horsens

Uthvej 39, 8700 Horsens

Degnegården har et samlet areal på 131,6 ha. Det EU-tilskudsberettigede areal udgør 125 ha.

Jorden har en rigtig god bonitet og der er tale om gode store marker.

Der er en pæn gulstensbolig på 173 m3 med cementtagsten og opført i 1979 iflg. BBR. Boligen er p.t. udlejet.

Driftsbygningerne er velbeliggende og meget anvendelige Der er bl.a. to Dan-corn siloer fra hhv. 2004 og 2007 på hver 10.000 tdr. med omrører. Desuden er der tre maskinhuse/lader.

Degnegården kan erhverves sammen med Thyrasminde, som den i dag drives sammen med. Derved fås en 300 ha ejendom.
Sælg din ejendom

Svend-Åge Bruun

Ejendomsmægler, valuar og cand.agro

sab@landbrugsmaeglerne.dk

40 13 62 03