SOLGT

Svineproduktion og planteavl

Ulvedalsvej 2B, 7470 Karup J

Ulvedalsvej 2B mfl. er en svineproduktionsbedrift på 333 ha. med tilladelse og kapacitet til 670 søer med produktion af ca. 25.000 smågrise og 11.000 slagtesvin.

Det samlede matrikulære areal udgør 333 ha. EU-tilskudsberettiget areal udgør ca. 302,70 ha. Vandingstilladelse til 150 ha. Tilforpagtet ca. 116 ha. Der er mulighed for tilkøb af yderligere jord.

19 ha. er udlejet til gulerødder og 25 ha. udlejes til kartofler med gode lejeindtægter.

På Ulvedalsvej er der kornopbevaring til 2.550 tons med transportanlæg og tilhørende male-/blandeanlæg. Der er ca. 2.500 stipladser til smågrise, 1.060 stipladser til slagtesvin.
Hertil kommer sostalde med plads til ca. 200 søer, der evt. kan ændres til slagtesvin. Der er rigtig gode muligheder for at tilpasse produktionen mht. dyresammensætning.

Hornskovvej er en velfungerende enhed. Her er 270 drægtighedspladser fra 2021, 141 bokse i løbeafdelingen 05/21, 18 sygestier fra 2021, 75 farestier fra 2014/2020, 75 farestier fra 2006 og

På Johs. Jensensvej er der 2.160 stipladser til slagtesvin og 1.398 stipladser til smågrise. Desuden udleveringsrum, sygestier, foderlade og maskinhus.
Gyllekapacitet på 16.200 m3. Stuehusene fremstår i god stand.

Bedriften udbydes uden besætning og maskiner, men med mulighed for tilkøb af begge dele.
Sælg din ejendom

Christian Schulin-Zeuthen

Indehaver, ejendomsmægler, HD, RT

csz@landbrugsmaeglerne.dk

40 57 51 07