SOLGT

Skov- og jagtejendom 51 ha - Ølgod

Tarmvej , 6870 Ølgod

Vanggård Plantage og Vallund Hede er en selvstændig fredskovsejendom på 51,2 ha. uden bygninger. Ejendommen er beliggende mellem Ølgod og Tarm i Vestjylland.

Denne skov- og hedeejendom er et unikt stykke dansk natur. Ejendommen består dels af gammel hede under tilgroning og dels af skovjord med yngre løv- og nåletræs-bevoksninger samt et areal med nordmannsgran-produktion.

Terrænet er afvekslende med lysninger og tætte skovpartier. Visse steder står grundvandet højt og der findes flere søer, hvor vandstanden veksler hen over året afhængigt af nedbøren.

Med beliggenheden i området syd for Borris Skydeterræn og de store statsplantager mod vest, er det selvsagt et område, hvor der står endog særdeles meget kronvildt. Når man færdes i skoven, findes der overalt friske spor og sølepladser, der vidner om kronvildtets tilstedeværelse. Nærheden til Ringkøbing fjord og havet bevirker også, at der kan være dage med fantastiske sneppetræk.

Et dejligt sted for den jagtinteresserede, der vil nyde freden og roen på den jyske hede.
Sælg din ejendom

Jesper Madsen

Ejendomsmægler og skov- og landskabsingeniør

jm@landbrugsmaeglerne.dk

20 60 30 97