SOLGT

Økologisk mælkeproduktion - Kjellerup

Tanghusvej 14, 8620 Kjellerup

Lille Tanghus er en økologisk drevet mælkeproduktion med 200 køer + opdræt samt eget mejeri og gårdbutik.

Det matrikulære areal udgør 157,9 ha. heraf er ca. 150 ha ager. Det resterende areal er hegn, natur, veje og bygningslod. Jordens bonitet er overvejende JB 4-5. Ca. 20 ha. syd for Nørskovlund er af vekslende og generelt lettere bonitet.

Staldanlægget har kapacitet til 200 køer + opdræt indrettet med dybstrøelse, 2x12 SAC side by side malkestald. Desuden maskinhuse, mejeri og gårdbutik samt kølerum og lagerlokaler. Der er 28x70 meter lagerplads til grovfoder og gyllekapacitet til 5.000 m3.

Stuehuset på 219 m2 er vinkelbygget; senest moderniseret i 2015 med delvis gulvvarme og udskiftning af vinduer.

Ejendommen udbydes i fuld drift med maskiner, besætning og grovfoderbeholdninger.

Ejendommen er beliggende ved Nørskovlund mellem Kjellerup og Ans.
Sælg din ejendom

Christian Schulin-Zeuthen

Indehaver, ejendomsmægler, HD, RT

csz@landbrugsmaeglerne.dk

40 57 51 07