SOLGT

Landbrugsejendom med udlejningspotentiale - Rudkøbing

Søndre Landevej 34, 5900 Rudkøbing

Nørhavegård har et samlet areal på 87,9 ha. Heraf er ca. 59 ha omdriftsareal. Restarealet udgøres hovedsageligt af græs og engarealer i en fantastisk natur.

Der er en god stor bolig med et registreret boligareal på 300 m2.

Driftsbygningerne består af ca. 2.000 m2 indrettet som gårdbutik, lade og løsdriftsstald til kvæg.

Ejendommen ligger ugenert tilbagetrukket fra offentlig vej.

Der er en god og alsidig jagt med naturlig bestand af dåvildt og naturligt træk af ænder.

Nørhavegård drives økologisk og er pt. udlejet til selskabet Nørhavegård Aps, som producerer økologisk kvalitetskød direkte fra natur til køkken. For nærmere information kontakt mægler Søren S Svanholm på 71756354.

Nørhavegård er beliggende ved Rudkøbing på Langeland.
Sælg din ejendom

Christian Schulin-Zeuthen

Indehaver, ejendomsmægler, HD, RT

csz@landbrugsmaeglerne.dk

40 57 51 07