SOLGT

Mælkeproduktionsanlæg til 600 køer og 435,6 ha

Smørengevejen 3, 3720 Aakirkeby

Gildesgård er en mælkeproduktionsbedrift med kapacitet til 600 køer + opdræt.

Det matrikulære areal udgør 435,65 ha., heraf ca. 391 ha ager. Resten af arealet er hegn, natur, veje og bygningslod. Jordens arrondering er god og boniteten overvejende JB 5/6.

Rationelt staldanlæg med en kapacitet til 600 køer + opdræt, malkecenter fra 2019 med 2x20 SAC fast exit. Desuden gode faciliteter til kalve, opdræt (Rønnevej 54) og grovfoder samt gyllekapacitet til 9.800 m3.

Der foreligger tilladelse til et dyrehold med et produktionsareal på 5.688 m2 (750 køer), samt tilladelse til opførelse af 150 sengebåse og gyllebeholder på 5.000 m3.
Stuehuset på Gildesgård er på 186 m2 og løbende moderniseret. Yderligere 2 boliger på hhv. 275 m2 og 130 m2.

Bedriften udbydes i fuld drift med besætning (ca. 525 køer og 480 kvier), grovfoderbeholdninger og maskiner.

Ejendommen er beliggende mellem Vestermarie og Aakirkeby.
Sælg din ejendom

Christian Schulin-Zeuthen

Indehaver, ejendomsmægler, HD, RT

csz@landbrugsmaeglerne.dk

40 57 51 07