SOLGT

Skovejendom uden bygninger - Hadsund

Skovlyvej , 9560 Hadsund

Skovejendom uden bygninger på 9,5 ha beliggende ved Helberskov øst for Hadsund.

Skoven ligger som en del af Øster Lounkær, der består af en række parceller af varierende størrelse. Denne parcel ligger som den yderste mod øst og grænser op til de tilstødende dyrkede marker.

Skoven består hovedsageligt af ældre løvtræ, i form af ask, eg og ær med en frodig undervegetation af hassel. En del af skoven er desuden tilplantet med rødel, som i dag står som veletableret og højstammet skov. Der er etableret befæstet vej og læsseplads i skoven, så færdsel kan foregå året rundt.

Skoven er delvis udpeget som Natura 2000 område og der er indgået aftale om bevarelse af et antal gamle træer til henfald. Med disse tiltag har man gjort sig tanker om, og sikret biodiversiteten i denne spændende skovtype.

Denne ejendom byder på en glimrende jagt. Den gode og frodige vildtbiotop bevirker, at her står en stærk bestand af råvildt og naturligvis også af de øvrige naturligt forekommende småvildtarter. Jagten er ikke udlejet og er derfor til disposition for en ny ejer.

En spændende ejendom til skovdyrkning og naturoplevelser.
Sælg din ejendom

Jesper Madsen

Ejendomsmægler og skov- og landskabsingeniør

jm@landbrugsmaeglerne.dk

20 60 30 97