SOLGT

Planteavl - svineproduktion

Skovdalvej 6, 6900 Skjern

Skovdal og Tranemose er en særdeles velarronderet svineproduktionsbedrift med tilhørende 404 ha, heraf er 364 ha ager, 6 ha permanent græs, 6 ha pil og resten er skov, natur mv. Størstedelen af omdriftsarealet kan vandes og boniteten er overvejende 3-4.

Jordarealet ligger i 2 områder, hvoraf de ca. 310 ha ligger samlet omkring den ene smågriseproduktion som er på 630 årssøer med grise til 30 kg i et anlæg, der på sigt skal renoveres. Besætningens status er noteret ukendt, løbende blodprøvesvar påviser stabil sygdomsfri i forlængelse af vaccinationsprogram og holddriftsstyring. Fodersystemet er hjemmeblandet vådfoder og anlægget har en lagerkapacitet til ca. 1,5 års forbrug.

De resterende 96 ha jord ligger rimeligt samlet i forbindelse med den anden smågriseproduktion på 450 årssøer med grise til 30 kg i et rationelt anlæg. Besætningens status er mangeårige uafbrudt Blå SPF. Fodersystemet er færdigfoder med vådfoder til søer og tørfoder til grise i vækst.

Til bedriften hører to gode boliger.

Denne bedrift indbyder til mange strategiske muligheder for en køber, eksempelvis uændret drift, avl og opformering, nyt slagtesvinehold eller skovrejsning. Bedriften sælges i fuld drift.

Hovedparten af agerjorden er bortforpagtet på aftaler, hvor forpagtningsafgiften afregnes ved levering af korn og halm og dermed afdækker varmebehovet og kornforbruget svarende til det hjemmeblandede foder.

Hovedejendommen ligger ved Herborg sydvest for Videbæk og den anden produktionsejendom ligger få km sydøst for Videbæk.
Sælg din ejendom

Christian Schulin-Zeuthen

Indehaver, ejendomsmægler, HD, RT

csz@landbrugsmaeglerne.dk

40 57 51 07