SOLGT

Økologisk mælkeproduktion - Them

Sepstrupvej 69, 8653 Them

Sepstrup Vestergård er en økologisk drevet mælkeproduktion beliggende i Sepstrup sydvest for Silkeborg.

Det matrikulære areal udgør 97,9 ha. EU-tilskudsberettiget areal udgør 87,85 ha ager. Resten af arealet er skov, hegn, natur, veje og bygningslod. Jordens bonitet er overvejende JB1 med mulighed for vanding.

Staldanlægget, med kapacitet til 138 køer + opdræt, er indrettet i kostald opført i 2010 og i de oprindelige bygninger, der anvendes til opdræt. Der malkes med to De Laval malkerobotter. Der er anlagt gode kørefaste arealer og plansiloer i forbindelse med ejendommens driftsbygninger.

Stuehuset er på 240 m2 og løbende vedligeholdt.
Ejendommen udbydes i fuld drift med maskiner, besætning og grovfoderbeholdninger.
Sælg din ejendom

Christian Schulin-Zeuthen

Indehaver, ejendomsmægler, HD, RT

csz@landbrugsmaeglerne.dk

40 57 51 07