SOLGT

Planteavlsejendom

Ribevej 65, 6500 Vojens

Planteavlsejendom på 90,64 ha med et velarronderet jordtilliggende, hvoraf 86 ha er tilskudsberettiget areal.

En stor del af arealet kan vandes.
Jorden er bortforpagtet, men bortforpagtningsaftalen er opsagt til 31.12.2022.

Der er kun en begrænset bygningsmasse, som omfatter nyere maskinhus på 620 m2.
Grundet boligens og de ældre udbygningers ringe stand påtager sælger sig nedrivningsforpligtelsen.

Ejendommen vil efterfølgende være en landbrugsejendom uden beboelse og den kan derfor kun erhverves af en køber, der i forvejen ejer en anden landbrugsejendom med beboelse. Alternativt skal køber etablere en ny bolig på ejendommen, som opfylder kravene i landbrugsloven. Sælger garanterer ikke for muliggørelse af etablering af ny bolig.
Ejendommen udbydes til salg for Statens Ejendomsselskab, Freja Ejendomme, der sælger ejendommen, efter de har overtaget den fra Forsvaret i forbindelse med forberedelsen af Flyvestation Skrydstrup til de nye F-35 kampfly.

Støjniveauet fra de nye F-35 fly vil være højere end fra de nuværende F-16 fly. Køberen af ejendommen skal acceptere de øgede støjgener uden nogen mulighed for kompensation. Læs mere her: "

Beliggenhed: Ejendommen er beliggende ca. 1,5 km vest for Skrydstrup med ca. 4 km til Vojens.

Ejendommen sælges ved tilbudsgivning.

Der er etableret et virtuelt datarum med adgang til relevant dokumentation for ejendommen. Datarummet håndteres af Landbrugsmæglerne, Niels Finsensvej 20, 7100 Vejle.

Bydere kan opnå adgang til det virtuelle datarum ved at rette henvendelse til Jens Vestergaard, , tlf. nr. 2042 3244, med angivelse af følgende oplysninger for de personer, som skal have adgang:
For- og efternavn
Virksomhed
E-mailadresse

Ejendommen kan besigtiges efter aftale med Jens Vestergaard, tlf. 2042 3244 eller .

Frist for afgivelse af tilbud er fastsat til onsdag den 1. juni 2022, kl. 14.00.

Nærmere oplysninger om afgivelse af tilbud på ejendommen fremgår af budinstruks udarbejdet af sælgers advokat, Lundgrens Advokatpartnerselskab. Materialet vil blive fremsendt direkte fra advokaten.
Sælg din ejendom

Jens Vestergaard

Ejendomsmægler, valuar og merkonom i økonomistyring

jev@landbrugsmaeglerne.dk

20 42 32 44