SOLGT

Skov - Løgstrup

Ravnehøjvej 3B, 8831 Løgstrup

Fegteborg Plantage er en selvstændig skovejendom på 27,2 ha med en mindre jagthytte. Skoven er beliggende ved Løgstrup ca. 10 km nord for Viborg.

Denne velarronderede skov fremstår med en jævn aldersklassefordeling, der spænder over unge kulturer til ældre og mellemaldrende løv- og nåletræsbevoksninger. Skoven indeholder en del ældre nåletræer, blandt andet douglas- og ædelgraner, der allerede har nået anseelige dimensioner. Samtidig findes her også smukke løvtræspartier med mellemaldrende bøg.

Skoven ligger i et smukt kuperet terræn, og man kan fra det højeste punkt i skoven, en gammel gravhøj, se ud til fjorden. De fem gravhøje, som findes på ejendommen, vidner om vore forfædres færden i denne egn.

Fegteborg Plantage byder på en glimrende jagt, med en god bestand af råvildt og øvrige jagtbare arter som harer, skovsnepper og ræve. Jagten har ikke været udlejet igennem en længere årrække og står dermed til rådighed for en ny ejer.

En dejlig ejendom og investeringsobjekt med mulighed for jagt og arbejde med egen skov.
Sælg din ejendom

Jesper Madsen

Ejendomsmægler og skov- og landskabsingeniør

jm@landbrugsmaeglerne.dk

20 60 30 97