NYHED

Landbrugsjord 40 ha

Rattrupvej 4, 7620 Lemvig

Hermed udbydes Rattrupvej 4 med et matrikulært areal på ca. 40 ha., heraf er ca. 37,85 ha. tilskudsberettiget. Resten udgør hegn, natur, veje og skov. Jordens arrondering er særdeles god, bonitet 3.

Overtagelse efter høst pr. 1.10 2022. Hvis der er afgrøder, der ikke er høstet på overtagelsestidspunktet, som tilfalder sælger, er sælger berettiget til at høste disse efter overtagelsestidspunktet. Det forudsættes, at høstning af disse afgrøder fremmes mest muligt.

Der medfølger en gyllebeholder fra 1991 på 1.500 m3. der er beholdergodkendt i 2021.

Der er mulighed for tilkøb af yderligere jord fra Dalvej 11 og fra Byskovvej 15. Se særskilt salgsmateriale.

Arealet er beliggende sydvest for Fabjerg mellem Struer og Lemvig.
Hent salgsopstilling og dokumenter
Bestil fremvisning
Sælg din ejendom

Christian Schulin-Zeuthen

Indehaver, ejendomsmægler, HD, RT

[email protected]

40 57 51 07