SOLGT

Skovejendom 35 ha u. bygninger

Ranumvej 51, 9670 Løgstør

Malle Plantage er en selvstændig skovejendom på 35 ha uden bygninger, beliggende ved Ranum i det vestlige Himmerland.

Skoven ligger i et let kuperet landskab, med både skove og agerjorder, i området op til den genetablerede Vilsted sø.

Skoven fremstår med en jævn aldersklassefordeling, med en overvægt af mellemaldrene og ældre bevoksninger af løv- og nåletræ. Der er mange steder anvendt stabile træarter som lærk og eg, og samtidig finder man også fine løvtræspartier med blandt andet ær og bøg.

Her er der skabt en god variation af både løv- og nåleskov, som til fulde tilgodeser kravene om både naturskønhed og langsigtet økonomi. Skoven er anlagt med brede skovbryn og bælter af løvtræ, der vil virke som et skelet, der kan skærme nåletræsbevoksningerne mod vind og vejr.

Skoven indeholder både hurtigt voksende nåletræ til vedproduktion og samtidigt også afdelinger med løvtræ til langsigtet produktion og naturrigdom.

Den gode jagt på ejendommen er særligt kendetegnet ved en stærk bestand af råvildt og de øvrige almindeligt forekommende arter. Kronvildt og dåvildt findes endnu kun sporadisk i området, men må forventes i løbet af få år, at stå mere permanent. Med beliggenheden op til Vilsted Sø vil der utvivlsomt kunne skabes et fint andetræk til skovsøen.

Skoven fremstår i dag velpasset og med et relativt begrænset publikumspres.
Ejendommen er beliggende ved Ranum syd for Løgstør.
Sælg din ejendom

Jesper Madsen

Ejendomsmægler og skov- og landskabsingeniør

jm@landbrugsmaeglerne.dk

20 60 30 97