SOLGT

Svineproduktion og planteavl

Præstevejen 7, 8660 Skanderborg

Hedegaarden er en smågriseproduktion med godkendelse til 1.200 søer og 44.900 smågrise. Halvdelen af smågrisene produceres pt. i lejet stald. Staldanlægget er løbende renoveret og udvidet. Den ene af de to gode haller er pt. udlejet. Der er desuden biogasanlæg, Alcon halmfyr fra 2017 (2 maxi bigballer), kornopbevaring i gastætte siloer ca. 14.000 tdr. Gyllekapaciteten er ca. 9.100 m3. Fodercentral fra 2018 med vådfodring (Skjold).

Der tilhører 93,9 ha. Det EU-tilskudsberettigede areal udgør ca. 86 ha. ager. Jorden er velarronderet og boniteten er overvejende JB 5/6.

Boligen på 499 m2 er pt. indrettet i 3 boligenheder. Der er mulighed for at indrette yderligere en lejlighed. Lejlighederne generer ca. 15.000 kr. pr. måned pt.
Sælg din ejendom

Christian Schulin-Zeuthen

Indehaver, ejendomsmægler, HD, RT

csz@landbrugsmaeglerne.dk

40 57 51 07