SOLGT

Jagt- og planteavlsejendom - Brørup

Østerlundvej 3, 6650 Brørup

Lundsgård er en planteavlsejendom på 86 ha med stort jagtligt potentiale og god økonomi beliggende mellem Vorbasse og Bække.

Ejendommens stuehus og bygninger ligger højt i landskabet med udsigt over egne jorder. Det velindrettede stuehus på 205 m2 etageareal fremstår i god stand, med gode og lyse rum.

Udbygningerne består af en løsdriftsstald på 392 m2, en maskinhal på 252 m2 samt et par mindre bygninger.

Jordtilliggendet, der er økologisk drevet, består af 62 ha agerjord, 3 ha engjord samt 21 ha skov og diverse jord.

Ejendommen byder på en rigtigt god jagt på de almindeligt forekommende arter, men i særdeleshed på kron- og dåvildt, som området er kendt for.

Nuværende ejer har bortforpagtet jorden, udlejet jagt, stuehus og udbygninger, hvilket alt i alt giver ejendommen en ganske pæn økonomi. Ejendommen er i dag ejet i selskabsform og vil blive overdraget som sådan.

Ejendommen er beliggende imellem Vorbasse, Bække og Brørup.
Sælg din ejendom

Jesper Madsen

Ejendomsmægler og skov- og landskabsingeniør

jm@landbrugsmaeglerne.dk

20 60 30 97