SOLGT

Skovejendom uden bygninger 57 ha

Nygårdsvej 9, 8680 Ry

Nygårde Skov er en skovejendom uden bygninger på 57 ha beliggende mellem Ry og Skanderborg i det Østjyske Søhøjland.

Denne skovejendom byder på en særdeles spændende og afvekslende natur med både højstammet løvskov og vedmasserige afdelinger med nåletræ. En stor del af skoven er udlagt som urørt skov til biodiversitet.

Skoven er karakteriseret ved et markant og kuperet landskab med store terrænforskelle, der mange steder fremhæves af den lysåbne skovbund. Ejendommen strækker sig fra det højereliggende terræn og ned igennem istidens smeltevandsslugter for at slutte ved Ravnsø. Denne sø er dannet som et stort og dybt isfaldshul, da isen trak sig tilbage ved den sidste istid.

Ejendommen byder på en spændende jagt i det kuperede terræn med en rigtigt god bestand af råvildt og strejfende kron- og dåvildt. Der er rige muligheder for lystfiskeri i den rene og klarvandede Ravnsø.

En skovejendom med et meget stort naturindhold, der vil udvikle sig yderligere i de kommende mange år.
Sælg din ejendom

Jesper Madsen

Ejendomsmægler og skov- og landskabsingeniør

jm@landbrugsmaeglerne.dk

20 60 30 97