SOLGT

Naturgård med planteavl 115 ha - Kibæk

Nr. Karstoftvej 24, 6933 Kibæk

Sandgård er en planteavls- og naturejendom på 115 ha beliggende vest for Brande. Denne slægtsgård har ikke været i fri handel de seneste cirka 200 år!

Ejendommen består af 59 ha agerjord i omdrift, 8 ha græsjord samt 47 ha løv- og nåletræsskov, hede og natur. Agerjorden ligger i gode og reelle marker med vanding.

Det solide og rummelige stuehus på 244 m2 beboelsesareal er gennemgribende renoveret omkring 1976 og 1984. Stuehuset har en rigtigt fin beliggenhed med udsigt til åen og den fine have med velvoksne gamle bøgetræer.

Driftsbygningerne fordeler sig med ældre staldbygninger en maskinhal samt en hal med plansiloer. En udlænge er indrettet til gildesal, værelser mv.

På ejendommen findes desuden en ældre medarbejderbolig på 50 m2 beliggende nogle hundrede meter fra selve gården.

Umiddelbart nedenfor stuehuset og haven løber Ronnum Bæk, som i 2017 blev lagt tilbage i sit gamle løb og nu fremtræder med et naturligt genslynget forløb.

Der er en rigtigt god jagt på ejendommen, med en god bestand af kronvildt, råvildt, hare, ræv og skovsnepper.

Sandgård er en rigtigt dejlig og fredfyldt ejendom, hvor den jagt- og naturinteresserede ejer vil have gode muligheder for at udvikle ejendommen på mange områder. Særligt skal det fremhæves at ejendommen ligger indenfor område med muligheder for tilskud til skovrejsning.
Sælg din ejendom

Jesper Madsen

Ejendomsmægler og skov- og landskabsingeniør

jm@landbrugsmaeglerne.dk

20 60 30 97