SOLGT

Smågriseproduktion - p.t. udlejet - Give

Ndr. Donnerupvej 1, 7323 Give

Gjerildgård har et samlet jordtilliggende på 145 ha, hvoraf 126,44 ha et tilskudsberettiget - 115,5 ha er agerjord. Der er på ejendommen en smågriseproduktion (7-30 kg) på 25.000 grise pr. år. Staldanlægget er p.t. udlejet.

Gjerildgårds jord ligger fint samlet. Der er ca. 90 ha af arealet der kan vandes.

Der er tale om to ejendomme.

Der er på hovedejendommen (Gjerildgård) et produktionsanlæg til smågrise, hvortil der er en tilladelse til produktion af ca. 25-30.000 smågrise pr. år. Staldanlægget er p.t. udlejet.

På hovedejendommen er der en god stor og velholdt bolig med et boligareal på 276 m2.

Der er på Nr. Donnerupvej 2 en bolig der p.t. er udlejet samt driftsbygninger der for en dels vedkommende anvendes til halmoplag.

Ejendommen ligger få kilometer øst for Give.
Sælg din ejendom

Svend-Åge Bruun

Ejendomsmægler, valuar og cand.agro

sab@landbrugsmaeglerne.dk

40 13 62 03