Solgt uden annoncering

351 ha planteavlsbedrift - Lolland

Majbølle Byvej 74, 4862 Guldborg

Majbøllegård er en planteavlsbedrift på 351,6 ha, hvoraf 339,4 ha er EU - areal.

Jorden er af særdeles god bonitet og henligger i store og flade marker, som muliggør en rationel markdrift. Der dyrkes vinterspelt, vårhvede, græsfrø og fabriksroer.

De tilhørende driftsbygninger, som er i god stand, anvendes i gårdens drift.

Boligen er udlejet.

Der er en specialproduktion af afskallet spelt, som afsættes til konsum i ind- og udland. Denne produktion og kundeliste kan overtages.

Ejendommen er beliggende i Majbølle på det nordøstlige Lolland.
Sælg din ejendom

Erling Bøndergaard

Ejendomsmægler, valuar og cand.agro

erb@landbrugsmaeglerne.dk

20 25 33 83