SOLGT

Planteavl – udlejning af slagtesvinestalde

Hårupvej 9, 8740 Brædstrup

Damgård er en meget velbeliggende produktionsejendom med et samlet jordtilliggende på 485 ha, hvoraf 459 ha er agerjord.
Ejendommen drives som en planteavlsejendom, hvor slagtesvinestaldene og en kvægstald er udlejet.

Jorden er fordelt på flere ejendomme og ligger med hovedparten inden for relativt kort afstand til bygningerne på hovedejendommen. Boniteten er varierende, med overvejende god jord - en del af jorden kan vandes. Der opnås rigtig gode udbytter.

Der er desuden forpagtet 290 ha, heraf udgør 254 ha agerjord. Således drives der over 700 ha.

Slagtesvinestaldene på ejendommen har ca. 3000 stipladser og der er en produktionstilladelse på 11.534 slagtesvin. Staldene er udlejet med udløb 15. oktober 2023.

Ejendommen udbydes uden løsøre. Der er en passende maskinpark på ejendommen, som evt. kan købes.

Det er en ejendom, der kan henvende sig til investorer, idet bygningerne har gode lejeindtægter og jorden også forventes at kunne give en rigtig god lejeindtægt.
Sælg din ejendom

Svend-Åge Bruun

Ejendomsmægler, valuar og cand.agro

sab@landbrugsmaeglerne.dk

40 13 62 03