SOLGT

Skovejendom 29 ha uden bygninger - Silkeborg

Harbovad 7, 8600 Silkeborg

Jakob Lundings Plantage er en selvstændig skovejendom på 29,6 ha uden bygninger. Skoven er beliggende syd for Funder, vest for Silkeborg.

Denne velarronderede skov ligger i et spændende kuperet terræn med markante smeltevandsslugter, der skærer sig ned i bakkerne mod Funder ådal. Fra de øverste højdedrag er der flere steder en betagende udsigt over det smukke landskab i Søhøjlandet. Der har været gravet mergel på en del af ejendommen. Området fremstår i dag som et spændende terræn med åbne græsenge og desuden en mindre sø med frisk vand.

Skoven består af et bredt spekter af både løv og nåletræ med stor aldersvariation, der spænder fra helt unge og tætte kulturer af løvtræ, til gamle granbevoksninger. Der er sparet en stor vedmasse op i de gamle granafdelinger, som kan realiseres i de kommende år, afhængigt af en ny ejers ønsker.

Skoven byder på en glimrende jagt på både hårvildt og fugle. Sammensætningen med åbne partier og vand i en mosaik med tæt ungskov og undervegetation, giver optimale betingelser for en stor bestand af råvildt. Både kronvildt og dåvildt står fast i området og ses også ofte strejfende på denne ejendom.

En dejlig ejendom med et stort naturindhold, et glimrende investeringsobjekt med gode udviklingsmuligheder og en rigtig god jagt.
Sælg din ejendom

Jesper Madsen

Ejendomsmægler og skov- og landskabsingeniør

jm@landbrugsmaeglerne.dk

20 60 30 97