SOLGT

Frijord og jagt 7 ha - Ørnhøj

Halkjærvej 26B, 6973 Ørnhøj

Fuglkærmose er en mindre frijordsejendom uden bygninger på 7,1 ha, beliggende ved Ørnhøj syd for Holstebro med god kronvildtjagt. Ejendommen ligger som en del af et større moseområde syd for Præsthøj Plantage, hvor der både findes tætte partier med krat og åbne arealer med høslet.

Ejendommen er karakteriseret som mose med fugtig bund og frodig vegetation. Bevoksningerne består af diverse krat med pil og porse samt skovagtig vegetation i form af fyrretræer og birk mv. på de højest beliggende partier. Vegetationen på ejendommen har igennem flere årtier fået lov at udvikle sig uden menneskelig påvirkning og fremstår i dag med store gamle græstuer på de åbne moseflader.

Ejendommens nordlige skel udgøres af Fuglkær å, hvor der er ca. 300 m fiskeret med ørredfiskeri. Der er en god bestand af både råvildt og øvrige almindeligt forekommende arter på denne frodige lokalitet. Kronvildtet træffes ofte i området. Den jagtinteresserede ejer vil derfor utvivlsomt kunne få megen glæde af at sidde på afstand for at observere og måske tage et stykke vildt med hjem til fryseren.

Et dejligt sted, hvor man kan nyde den uforstyrrede ro på sin egen jagt.
Sælg din ejendom

Jesper Madsen

Ejendomsmægler og skov- og landskabsingeniør

jm@landbrugsmaeglerne.dk

20 60 30 97