SOLGT

Jagtejendom u. bygninger - Tinglev

Grøntoftvej , 6200 Aabenraa

Møgelmose skov- og landbrug er en jagtejendom på 12,9 ha frijord uden bygninger, beliggende ved Tinglev sydvest for Åbenrå.

Ejendommen består dels af 4,5 ha dyrkbar landbrugsjord, dels af skov, remiser og mosejord.

Skoven består af en rig variation af træarter både løv- og nåletræer samt en lang række arter af buske. De nuværende ejere har igennem årene arbejdet på at fremelske en spændende ejendom med mange naturmæssige facetter. Her findes både partier med lysåben birkeskov, tætte tykninger med gran og moseområder med spredte bevoksninger.

På ejendommen er der etableret fire gravede søer og damme, der i stor udstrækning er med til at berige stedets fauna, hvor særligt andefuglene kan yngle og raste, men hvor de øvrige vildtarter også søger til.

Plejen af vildtet har igennem årene været højt prioriteret og der er derfor anlagt foderagre og fodret igennem vinterhalvåret.

Der er en rigtigt god jagt i området, hvor der står en stærk stamme af både råvildt og dåvildt. Kronvildtet går over større områder, men ses også jævnligt på ejendommen.
Ud over det klovbærende vildt er der naturligvis en god jagt på andefugle og andet almindeligt forekommende småvildt.

Møgelmose er en spændende ejendom, med mange muligheder for at arbejde med plejen og udviklingen af sin egen jagt og skov. Det skal understreges at driften på ejendommen er i særdeles god gænge og det vil derfor være let at indtræde i pasning og drift af stedet.

Ejendommen er uden landbrugsnotering og kan dermed erhverves frit af alle.
Sælg din ejendom

Jesper Madsen

Ejendomsmægler og skov- og landskabsingeniør

jm@landbrugsmaeglerne.dk

20 60 30 97