SOLGT

Velbeliggende Landejendom

Gammel Lyngåvej 5, 8370 Hadsten

Gammel Lyngåvej 5 er en særdeles vel- og højtbeliggende landejendom med udsigt over landskabet og samtidig tæt ved Hadsten by.
Ejendommen har en fantastisk god bolig med tilhørende driftslænge, der giver særdeles mange muligheder for en køber.

Det isolerede værksted giver f.eks. mulighed for udnyttelse til hjemmearbejdsplads/selvstændigt erhverv og hallen har plads til at drive erhverv eller heste/andet husdyrhold mv. Desuden mulighed for alternativ anvendelse af bygningerne, for eksempelvis af en håndværker eller til udlejning.

Der tilhører i alt godt 43,23 ha. jord, hvoraf ca. 25,97 ha. er ager af god bonitet og arrondering. Agerjorden er bortforpagtet. De resterende godt 17,2 ha er skov/natur, bygningsparcel, græs/eng, vej mv.

Jorden ligger samlet og med bygningerne fint inde på ejendommens arealer og bidrager således til ejendommens kvaliteter.

De tilhørende rekreative og kuperede arealer mod syd og vest, byder på en fantastisk natur, der er perfekt for den natur/jagt interesserede.

Arealerne giver helt unikke jagtmuligheder på de almindeligt forekommende jagtarter samt kronvildt. Ejendommen bærer tydeligt præg af igennem en lang årrække at være passet og plejet med henblik på netop jagten.

Det kuperede terræn giver en smuk variation, når du bevæger dig rundt og giver fantastiske naturoplevelser året rundt.

Der er et godt udbud af butikker, skoler, kultur og sport i Hadsten by, og vej/togforbindelserne er gode til de omkringliggende østjyske byer.
Tjek Boliglån
Sælg din ejendom

Christian Schulin-Zeuthen

Indehaver, ejendomsmægler, HD, RT

csz@landbrugsmaeglerne.dk

40 57 51 07