SOLGT

Planteavl - udlejning af svinestalde

Fjelstrupvej 118, 6100 Haderslev

Abildgård er en Sønderjysk proprietærgård, der udbydes med et samlet areal på ca. 211 ha, heraf er ca. 190 ha agerjord/EU-tilskudsberettiget. Der er ca. 2 ha fredskov.

Gården ligger i Sillerup nordøst for Haderslev på den gode østsønderjyske jord. Jorden er p.t. bortforpagtet.

Stuehuset/hovedbygningen er opført i 1923 og er meget markant og har iflg. BBR et samlet boligareal på 360 m2.

Driftsbygningerne er for en dels vedkommende indrettet til svineproduktion og er delvist udlejet.
Sælg din ejendom

Svend-Åge Bruun

Ejendomsmægler, valuar og cand.agro

sab@landbrugsmaeglerne.dk

40 13 62 03