SOLGT

Natur og jagtejendom 70 ha

Feldborgvej 15A, 7490 Aulum

Vi kan hermed præsentere en jagt- og naturejendom ud over det sædvanlige. Stoubæk Krat er en selvstændig ejendom på 70 ha, beliggende ved Hodsager og Aulum.

Naturen på ejendommen er kuperet gammel hedejord, med spredte bevoksninger og krat af eg, bjergfyr og enebær, samt skovbevoksede partier med gran og lærk. Der findes flere vandhuller og lavvandede partier med rørskov og dermed et fantastisk dyreliv. Ejendommen har desuden året på et stykke af Storåen, der er kendt for sit fine havørredfiskeri.

Der er indenfor de seneste år gennemført et omfattende hedeplejeprojekt, med henblik på at genskabe lyngheden. Lyng og vegetation er herved blevet forynget, og nye tætte krat vil igen brede sig til glæde for vildtet.

Stoubæk Krat byder på en fantastisk jagt, hvor særligt andejagten, og specielt krikandejagten skal fremhæves. Terrænet og den fine råvildtbiotop giver fine muligheder for en udsøgt pürschjagt. Kronvildt og dåvildt ses nu ofte som strejfere på arealerne.

Ejendommen er noteret som fredskov og frijord, og kan som sådan erhverves personligt eller i selskabsform.
Sælg din ejendom

Jesper Madsen

Ejendomsmægler og skov- og landskabsingeniør

jm@landbrugsmaeglerne.dk

20 60 30 97