SOLGT

Velarronderet ejendom

Egholmvej 11, 7160 Tørring

Egholmgaard har et samlet jordtilliggende på 97,4 ha, med en mælkeproduktion baseret på en godkendelse og kapacitet til 170 køer + opdræt.

Jorden ligger samlet omkring bygningerne på ejendommen, er særdeles velarronderet og udgøres hovedsageligt af store marker af middelgod bonitet. (jb. 1-4) Det samlede dyrkbare areal er ca. 80 ha.

Driftsbygningerne består af ca. 2.350 m2 staldbygninger og 1.200 m2 lader og maskinhus.

Til ejendommen hører en god bolig fra 1965 på 178 m2 i grundplan inkl. tilbygning fra 1978.

Ejendommen kan overtages i fuld drift eller hvor sælger afvikler besætningen efter nærmere aftale (sale and lease back).

Beliggenhed: Ejendommen er beliggende ved Tørring.
Sælg din ejendom

Christian Schulin-Zeuthen

Indehaver, ejendomsmægler, HD, RT

csz@landbrugsmaeglerne.dk

40 57 51 07