SOLGT

Skovejendom 7 ha

Dalvej 5B, 9632 Møldrup

Skoven på Dalvej ligger ved Møldrup nordøst for Viborg.

Skovejendommen er uden bygninger og ligger som et aflangt skifte på 7,1 ha, langs dalens vestlige side. Der er registreret en oldtidshøj på det højeste punkt i skoven, som dog er bevokset med træer.

Skovens bevoksninger består hovedsageligt af nåletræer, skovfyr, lærk og gran, men her er også indslag af løvtræer, overvejende af bøg og eg, spredt rundt i skoven. Her er fra gammel tid anlagt et langsgående spor i hele skovens længde, der fint tjener til transport af skovede effekter.

Der har ikke været foretaget skovning af betydning indenfor de senere år, og der står derfor en ikke ubetydelig opsparet vedmasse i bevoksningerne.

En fin ejendom med rolig beliggenhed, jagt og muligheden for arbejde med egen skov.
Sælg din ejendom

Jesper Madsen

Ejendomsmægler og skov- og landskabsingeniør

jm@landbrugsmaeglerne.dk

20 60 30 97