SOLGT

Planteavl og kvæg

Dalvej 11, 7620 Lemvig

Dalvej 11 er en velbeliggende landbrugsejendom med tilhørende godt 42,4 ha. heraf ca. 40,25 ha. ager og med kapacitet på 125 sengebåse og ca. 80 pladser på spalter (ædeareal) med adgang til dybstrøelse/hvileareal. Desuden plads til ca. 40 store kvier på fuld dybstrøelse. 1.165 m2 er godkendt til dyrehold. Desuden et godt maskinhus på 540 m2.

Ejendommen har en god bolig opført i 1906 i røde sten med tegltag og er på 155 kvm i grundplan og med udnyttet tagetage. Boligarealet er 235 kvm. Boligen er løbende vedligeholdt bl.a. mht. tag og vinduer.

Overtagelse efter høst pr. 1.10 2022. Hvis der er afgrøder, der ikke er høstet på overtagelsestidspunktet, som tilfalder sælger, er sælger berettiget til at høste disse efter overtagelsestidspunktet. Det forudsættes, at høstning af disse afgrøder fremmes mest muligt.

Køber kan evt. disponere over bygningerne før overtagelse efter nærmere aftale.

Der er mulighed for tilkøb af yderligere jord fra del af Byskovvej 15 og Rattrupvej 4. Se særskilt salgsmateriale.

Ejendommen er beliggende midt mellem Struer og Lemvig.
Sælg din ejendom

Christian Schulin-Zeuthen

Indehaver, ejendomsmægler, HD, RT

csz@landbrugsmaeglerne.dk

40 57 51 07