SOLGT

Skovejendom på 4,6 ha

Bredal Skovvej 25, 7120 Vejle Øst

Bredal Skovvej er en mindre skovejendom uden bygninger på 4,6 ha, beliggende umiddelbart nord for Vejle.
Skoven ligger som en del af Bredal Skov, der er delt op i flere mindre parceller.

Skoven er beliggende i et jævnt terræn med en meget frodig jordbund, hvor de fleste træarter trives fint. Bevoksningerne består overvejende af løvtræer, med holme af gran. Den aldersmæssige sammensætning er karakteriseret ved ældre og mellealdrene bøg, eg og ahorn, der danner en overetage, hvorunder der er etableret en naturforyngelse af næste generation.

Skoven fremstår velpasset, og med en pæn opsparet vedmasse. Der vil i de kommende år kunne realiseres noget nåletræstømmer og en del udhugning i det yngre løvtræ, enten som brænde eller som flis.

Der er en god bestand af både råvildt og øvrige almindelige arter i denne frodige skov. Den jagtinteresserede ejer vil derfor utvivlsomt kunne få megen glæde af at sidde på anstand for at observere og måske tage et stykke vildt hjem til fryseren.

Et dejligt fredfyldt sted, hvor man kan nyde roen og arbejdet med sin egen skov.
Sælg din ejendom

Jesper Madsen

Ejendomsmægler og skov- og landskabsingeniør

jm@landbrugsmaeglerne.dk

20 60 30 97