SOLGT

Skovejendom 16,8 ha m. jagthytte - Jordrup

Bølling Skovvej 21, 6064 Jordrup

Skovlund er en selvstændig skovejendom på 16,8 ha beliggende ved Jordrup nordvest for Kolding.

Skoven ligger som en del af Bølling Sønderskov, i et let kuperet og naturskønt terræn, der er kendetegnet ved et landskab der veksler mellem dyrkede marker, større og mindre skove. Et frodigt landskab der tilgodeser en varieret fauna.

Bevoksningerne på denne ejendom består af en stor andel yngre løvtræ med indslag af mellemaldrene og gamle bøge og ege. Desuden står her en ikke uvæsentlig vedmasse i ældre nåletræsbevoksninger, ligesom her også er partier med yngre gran, der både tilføjer skoven en fin variation, og som også luner ved vintertide.

Den registrerede jagthytte på 23 m2 er fint vedligeholdt og giver mulighed for at søge ly på reviret på alle årstider.

Der er en alsidig jagt i skoven på de almindeligt forekommende arter. Særligt skal det fremhæves, at der i området findes bestande af både kron- og dåvildt, der ofte findes strejfende på denne ejendom.

Dette er en ejendom med appel til købere, der værdsætter jagten og arbejdet med skoven.
Sælg din ejendom

Jesper Madsen

Ejendomsmægler og skov- og landskabsingeniør

jm@landbrugsmaeglerne.dk

20 60 30 97