SOLGT

Svineproduktion og planteavl

Århusvej 233, 8570 Trustrup

"Damgård" er en velbeliggende landbrugsejendom med tilhørende 86,5 ha. heraf er ca. 80,4 ha. ager. Jordens bonitet er særdeles god og dyrkningssikker overvejende jb 4-6 og ligger fint samlet i gode store marker.

Staldanlægget har en kapacitet på ca. 280 søer med produktion af 30. kg. grise og ca. 5.000 sl. svin. Anlægget har en godkendelse på et produktionsareal på 2.080 m2 bestående af søer, smågrise og slagtesvin.

Stuehuset på 193 m2 i grundplan er indrettet med udnyttet 1. sal.

Ejendommen sælges i fuld drift med overtagelse efter høst.

Ejendommen er beliggende på Djursland ved Trustrup.
Sælg din ejendom

Christian Schulin-Zeuthen

Indehaver, ejendomsmægler, HD, RT

csz@landbrugsmaeglerne.dk

40 57 51 07