Jord til byudvikling i Søften

Århusvej 0, 8382 Hinnerup

Jord til byudvikling i Søften:
Der udbydes et areal på ca. 31.000 m2 beliggende på nordsiden af Århusvej i Søften.
Arealet skråner svagt mod syd.

Byplanlægning:
Arealet er omfattet af Favrskov Kommunes Kommuneplan-ramme 5.BO.15 - Ved Århusvej og Trigevej samt 5.TA.2.

Under anvendelse fremgår:
Boligområde til åben-lav boligbebyggelse, tæt-lav boligbebyggelse, etageboligbebyggelse.

Bebyggelsesprocenten er ved de enkelte kategorier anført til henholdsvis 30% og 40% for den enkelte grund og 60% for området som helhed.

Arealet er kun en del af rammeområdet, der samlet er på over 20 ha.

Infrastruktur:
Der skal i udviklingen af området tages hensyn til fremtidig forlægning af Rønbækvej og Trigevej. Der skal ligeledes gives plads til letbanetracé og stop samt stiunderføring under Århusvej.

Søften:
Søften er en by med ca. 3.100 indbyggere beliggende i Favrskov Kommune nordvest for Aarhus med en afstand på ca. 12 km til Aarhus C, ca. 3 km til Hinnerup og ca. 2,5 km til motorvejstilkørsel til E45 og Djurslandsmotorvejen.

Der er flere indkøbsmuligheder i byen, daginstitutioner, skole til 9. klasse, fritidstilbud og et aktivt foreningsliv.

God betjening med offentlig transport, hvor der på Århusvej er op til 3 busafgange mod Aarhus/Hinnerup i timen.

Lokalplanlægning:
Sælger har haft et samarbejde med ejerne af naboarealet omkring bestræbelserne på at udvikle arealet.
Ejerne af naboarealet er fortsat interesseret i at samarbejde.
Hent salgsopstilling og dokumenter
Bestil fremvisning
Sælg din ejendom

Jens Vestergaard

Ejendomsmægler, valuar og merkonom i økonomistyring

jev@landbrugsmaeglerne.dk

20 42 32 44