SOLGT

Planteavl m. svineproduktion - Horsens

Annasmindevej 26, 8700 Horsens

Annasminde er en planteavlsejendom med tilhørende slagtesvineproduktion.
Landbrugsarealerne er tilsammen på 235,9 ha, hvoraf 213 ha er EU - areal. Af EU - arealet er 201,1 ha omdriftsareal, mens det resterende er vedvarende græs. 23 ha er natur, skov og udyrket mark. Omdriftsarealet er af god bonitet og særdeles dyrkningssikker.
Der er tilladelse til at producere 11.373 slagtesvin, hvor produktionsbygningernes 3.000 stipladser p.t. er udlejet. Til bedriften hører desuden 2 selvstændige boliger og en mindre grund.
Annasminde er beliggende ved motorvejsafkørsel Horsens Syd.
Velegnet for en investor
Sælg din ejendom

Erling Bøndergaard

Ejendomsmægler, valuar og cand.agro

erb@landbrugsmaeglerne.dk

20 25 33 83